Narkotika lovgivning

Det er en felles kunnskap over hele verden, i Amsterdam kan du bare skreve inn i en kaffebar og kjøpe narkotika, ikke nok med det men du vil få en meny med "Dagens Narkotika" og kanskje "Dagens Spessial". Pluss at alt er tilgjengelig – for fire "Jointer" du vil betale samme beløp som for tjue sigaretter. Ingen vil arrestere deg, fordi det er lovlig.  Så hva slags lover er dette? Er ikke det nederlandske bekymret for de virkelige farene ved stoffmisbruk? Nederlandsk narkotikalovgivning utviklet seg som lover i andre land i løpet av det siste århundret, men løsningene tatt i Nederland, skiller seg fra resten av verden.

Nederlandsk narkotikalovgivningen

Nederlandsk narkotikapolitikk er unikt i forhold til resten av verden. Den er regissert av en idé om at hvert menneske kan bestemme saker om sin egen helse. De nederlandske vurdere denne regelen som grunnleggende,  den godtar for eksempel som det eneste landet i verden, muligheten for at den kontrollerte selvmord (frivillig euthanasia), forermanent syke pasienter. En annen ide som guider nederlandske lover i sin narkotikapolitikk er en overbevisning om at å skjule sosiale negative uvaner får det ikke dem til å forsvinne – tvert imot gjør dem verre, fordi når de er skjult, de blir langt vanskeligere å påvirke og kontrollere.
Bruk av disse ideene i narkotikalovgivningen prøver nederlandskemyndigheter så mye som mulig å lovliggjøre bruk av narkotika, slik at det er en privat sak for den enkelte, og ikke en sak for håndhevelse apparater. Produksjon, handel og besiktelse av narkotika er fortsatt en forbrytelse, som i andre land.
Mange juridiske systemer over hele verden ikke straffe folk for bruk av narkotika, men for sin besittelse. Så borgere sendes til fengsel for å ha en felles, ikke for å røyke den. De Nederlandske myndighetene ser på denne utmerkelsen som rent formell. Statistikk sier at nesten halvparten av amerikanerne åpent innrømmer å ha røykt marihuana (selv om ikke de alltid innrømme inhaling det). Den såkalte krigen mot narkotika ble startet av USAs president Richard Nixon i 1970-årene, og resulterte i at staten brukte enorme summer på , å hindre narkotika bruk og besittelse, staten brukte også mye penger for å starte organisasjner som forhindret at lovene ble brutt. De har også gjort all narkotika forbudt , noe som mange mener er bra og hindrer at forbruket øker. Tvert imot, en teori om at forbruket av cannabis kan føre til bruk av mer farlige stoffer (gateway teorien), har ennå ikke bekreftet av vitenskapelig forskning.
De nederlandske ser på bruk av narkotika som en helse-sak, lignende bruk av tobakk og alkohol, og faktisk ikke så fjernt fra problemene med fedme, alkoholisme og tobakk røyking. De kan også peke på at forbud mot alkohol i USA i årene 1919-1933 brakt mer negative effektene av økt kriminalitet, enn det positive sosiale endringer og måtte trekkes.

 

Regelverket

De nederlandske har delt narkotika inn i to grupper, avhengig av deres innvirkning på menneskers helse – myke stoffer og harde stoffer. Harde stoffer som kokain, LSD, morfin, heroin er forbudt i Nederland som i andre land.
Myke stoffer som cannabis i alle former (marihuana, hasj, hash oil) og hallusinogene sopper (såkalte "magic mushrooms" eller "paddos" – fra nederlandsk: paddestoel – sjampinjong) er lovlige under forutsetning av såkalte "personlig bruk". Det å røyke cannabis i offentligheten, er allment tolerert forutsatt at det skjer i en begrenset, kontrollert måte (i en kaffebar, små porsjoner, 5 gram maksimalt transaksjonen ikke mange deler på lager, salg bare for voksne, ingen mindreårige på stedet, ingen annonsering av narkotika, den lokale kommune kan ikke gi pålegg for å lukke kaffe butikken).
Situasjonen endret nylig med hensyn til sopper (også kjent som "magic mushrooms" eller paddos), salg av sopp har vært forbudt siden 1. november 2008. Nesten 200 forskjellige sopper ble forbudt, og i dag vurderes sopp av den nederlandske narkotikalovgivningen (såkalt Opiumwet – Opium Act) som farlig på samme nivå med kokain eller Heroin.

Strengt begrenset antall, dyrking i stor skala forbudt

I Nederland er det strenge lover som begrenser mengden av inntatt myke stoffer, vilkår deres salg og bruk. Bilkjøring under påvirkning av det myke stoffer er lik kjøring under påvirkning av alkohol. Storskala voksende, foredling og handel av marihuana er forbudt som i andre land, men straffer gis av domstolene er mye lavere enn i utlandet.
Noen av kommunene i Nederland innføre egne ytterligere reguleringer angående spesifikke spørsmål knyttet til politi, påtalemyndighet og bruk av myke stoffer. I ånden av pragmatisme, mindre lovbrudd som et lite brudd på inntatt mengder, er som regel ikke etterfølges, ettersom rettsforfølgelse og fengsling blir sett på av myndighetene som dyrt og knyttet til flere andre negative sosiale virkninger som oppveier de positive.
De nederlandske løste ikke spørsmålet om kontrollert tilførsel av mykt stoff. Mens den store veksten og handel av marihuana er forbudt, spørsmålet om hvordan kaffebarer over hele landet kan bli levert med sine tillatt av loven små mengder. Et drivhus under statelig drift planlegges, men det er innrømmet at en stor andel av cannabis selges i kaffebarer kommer fra ulovlige kilder i Nederland og utlandet.

Todelt tilnærming

Den nederlandske ser ikke på begrenset "myk" narkotikabruk som noen mirakuløse løsning. De prøver å forebygge narkotikamisbruk gjennom pedagogiske tiltak, tett oppfølging av narkotikamisbruk, Samtidig forsøker nederlandske myndigheter  å eliminere dødelig ulovlige rusmidler ved bekjempe narkotikahandel. Så igjen, gjennom sine tolerant politikk mot myke stoffer, håper de å kunne få bedre kontroll over narkotikamisbruk. For eksempel, er det gjort undersøkelser som sier at bare 16% av alle 28 åringer i nederland noen gang røykt marihuana. Myke stoffer når bredt tilgjengelig, synes å miste mye av sin appell.

 

OBS!! Nettstedet www.opplevnederland.com tilstreber å gi best mulig og pålitelig turistinformasjon om den fantastiske byen Amsterdam og Nederland. Vi støtter ikke nødvendigvis den Nedelandske narkotikapolitikken. Spørsmålet om narkotikamisbruk er av en slik kompleksitet at informasjonen i denne korte artikkelen er ikke i vårt fullstendige syn . Vi vil advare våre lesere mot dødelige farer ved å ekspremintere med narkotika, dette er noe som kan føre til avhengig het og helseskader.

 

Det er en felles kunnskap over hele verden, i Amsterdam kan du bare skreve inn i en kaffebar og kjøpe narkotika, ikke nok med det men du vil få en meny med "Dagens Narkotika" og kanskje "Dagens Spessial". Pluss at alt er tilgjengelig – for fire "Jointer" du vil betale samme beløp som for tjue…


Publisert

i

av

Stikkord: